Partner i Frontline - Køb og salg af virksomheder - Kapitalformidling

Partner i M&A Frontline - Køb og Salg af Virksomheder - Kapitalformidling

M&A Frontline leverer et unikt rådgivningskoncept med henblik på at imødekomme kunders behov for ekspertise i forbindelse med deres M&A opgaver. 
Med fokus og indsigt imødekommer vi vore kunders behov for ekspertise og direkte international tilgang til løsning af opgaverne på en hurtig og effektiv måde.

Vores rådgivere har alle en lang professionel karriere inden for drifts- og strategiledelse samt finansiel og strategisk rådgivning inden for køb & salg af virksomhed,
og har her igennem opbygget et stærkt renommé som troværdige og professionelle rådgivere.

Vores kompetencer inden for området er brede og omfatter bl.a. vurdering af salgbarhed og værdi, viden om hvordan købere og finansieringskilder tænker
m.h.t. pris og synergi, overtagelsesmodeller mv.

Vi medvirker også som taktisk sparringspartner for mindre og mellemstore privatejede virksomheder, med henblik på at bistå ejerne både i styring af
processer samt at etablere et godt beslutningsgrundlag for maksimering af ejernes og virksomhedens værdi.

 

Kontakt din@ErhvervsPartner.dk - Mobil +45 30 46 53 46