MBO i produktionsvirksomhed, som led i et generationskifte.

Udarbejdelse af prospekt på virksomhed med produktion af bomme til sejlskibe, som beslutningsgrundlag for salg til ny køber.

Prospektudarbejdelse på med beregning af muligheder og prissætning.

Udarbejdelse af prospekt i Engelsk version.

 

Kontakt din@ErhvervsPartner.dk - Mobil +45 30 46 53 46