Advisory Board - Bestyrelse for et bedre beslutnings grundlag

Virksomhedens ErhvervsPartner i økonomiske forhold, fortrolig og professionel rådgivning.

Second Opinion - for et bedre beslutningsgrundlag.

• Helhedsrådgivning om finansieringsstruktur og muligheder.
• Formueplanlægning - Skabe et overblik over den fremtidige økonomi.
• Bank, realkredit og finansieringsrådgiver som varetager dine interesser.

• Medvirke ved køb og salg af virksomheder, divisioner, generationsskifte.
• Opstart af ny virksomhed eller udvidelse af bestående.
• Optimering af værdien i selskaber og hos ejerlederne.

• Ad hoc opgaver på økonomistyring - ledelse og CEO CFO
• Ledelses- bestyrelses- og Advisory Board opgaver.
• Controller opgaver i ejerledede virksomheder.

• Kapitalformidling fra pensionskasser, fonde og velhavere.
• Placering af pensionsmidler og frie midler i unoterede aktier
• Formidling af kapital til virksomheder fra Pensionsopsparer