Salg af virksomhed sker i samarbejde med M&A Frontline Corporate Finance

Et salg af virksomhed, bl.a. i forbindelse med generationsskifte er en væsentlig beslutning, der stiller store krav til både salgsproces og salgsstrategi.
Virksomheden skal i salgsprocessen præsenteres bedst muligt, herunder skal de forretningsmæssige og strategiske udviklingsmuligheder for den
rigtige nye ejer til at videreføre virksomheden med succes, belyses.
Vi opsøger og tiltrækker interesse fra både danske og internationale købere samt kapitalfonde og til-rettelægger et velstruktureret procesforløb
med fokus på at opretholde momentum i salgsprocessen samt at nå de fastsatte succeskriterier.
  • I samarbejde med virksomheden og dens ejere analyserer og kvalificerer vi virksomhedes position og mu-ligheder i markedet, omfattende:
  • Forretningsmæssig og finansiel analyse, der danner grundlag for en værdivurdering af virksomheden
  • Opbygning af en salgscase med salgsmateriale og andet præsentationsmateriale med henblik på præsentation af virksomheden og de grundlæggende value drivers
  • Identifikation af og kontakt til potentielle købere
  • Planlægning og styring af processen samt koordinering til andre rådgivere
  • Bistand ved både indledende og afsluttende kontraktforhandlinger sammen med øvrige rådgivere samt gennemførelse af transaktionen.