Tilstandsrapport - optimering af din virksomheds værdi

SAGSFORLØB

Foranalyse - værditilvækst - Optimering - Proces

Med udgangspunkt i den konkrete virksomhed, planlægges et struktureret forløb, som udmønter sig i en tilstandsrapport
på virksomheden som synliggør K1, K2 og K3'er, samt en konkret vurdering af markedsværdien på virksomheden.

Virksomhedens optimeringsmuligheder synliggøres ud fra et scorecard med angivelse af påvirkning ved optimering.

Løsningen udarbejdes i samarbejde med M&A Frontline.