Investering Pension i Unoterede ApS - A/S - Kan placeres i alle EU lande

Fakta ark for investering i
Unoterede selskaber for pensionsmidler placeret i pengeinstitut.


Investering af pensionsmidler på konto i pengeinstitut i unoterede aktier
Private pensions opsparer køber unoterede aktier for deres pensionsmidler.
Minimum investering kr. 100.000,-

Hvilke pensionsordninger
Ratepension, Kapitalpension og Aldersopsparing

Hvad kan der investeres i
Aktie/anpartsselskaber eller selskaber, der kan sidestilles hermed, hjemmehørende i EU/EØS lande.
Der må investeres op til 20 % i selskaber i den enkelte ordning og max. 24,99% i alt i selskabet
.

Krav til virksomhedens aktiviteter
Der stilles der ikke krav til aktiviteten i den virksomhed.

Dokumentation
Aktier, anparter eller lignende bevis for ejerandelen i selskabet skal opbevares fysisk i depotbanken.
Findes disse ikke fysisk, skal selskabet udstede dokumentation for din ejerandel i selskabet. Dokumentationen skal opbevares i banken.

Beskatning
Løbende beskatning med PAL skat 15,3 % i pensionsordningen afkast negativ kan fremføres til senere år.

Værdisætning af investering – Oplysningspligter
Værdiansættes på baggrund af det største beløb af enten anskaffelsessummen for aktie/anpart eller selskabets indre værdi pr. aktie/ anpart ifølge seneste aflagte årsregnskab i indkomståret, indberetning sker af kontohaver hvert år senest 1. december.