Køb af Virksomhed sker i samarbejde med M&A Frontline Corporate Finance

Vi er eksperter i opkøbsprocesser, og har et indgående kendskab til de konkurrencebetingelser og muligheder, der er i markedet.
En grundig planlægning, en effektiv eksekvering og en afstemt integration udgør til sammen et godt fundament for et succesfuldt opkøb.
Vi er virksomhedens erfarne og pålidelige rådgiver, partner og ressource i forbindelse med et opkøb, og vi deltager gerne i både diskussion
og formulering af virksomhedens opkøbsstrategi.
Har virksomheden besluttet sig for at gå ind i en opkøbsproces, melder der sig en række strategiske og praktiske udfordringer og problemstillinger,
om skal håndteres. Den strukturerede opkøbsproces tager afsæt i virksomhedens strategi og består af:
  • Identifikation af mulige opkøb og research på targets
  • Kontakt til targets, dialog med targets og evt. afgivelse af indikative bud
  • Due diligence, afdækning af key-value drivers samt verifikation af strategiske og finansielle forudsætninger, førende til endeligt bud
  • Afsluttende forhandlinger og forberedelse af integration.