Maal 2 projekt med tilskud fra EU

Gennemførsel af EU projekt med maal 2 midler til virksomhed i Nordjylland, opgaven var beskrevet som forbedret digitalisering

i virksomheden, herunder implementering af nye EDB Systemer og opbygning af netværk.
ErhvervsPartner var projekt koordinator på projektet som blev løst i samarbejde med en række samarbejdspartnere.

 

Kontakt din@ErhvervsPartner.dk - Mobil +45 30 46 53 46