Opførelse af ny fabrik med produktion af kontorinventar.

Virksomhed ønskede at udvide produktion til også at omfatte kontorinventar, opførelse af ny fabrik med en automatiseret produktion.
Rådgivning om økonomi, bank og realkreditfinansiering.

 

Kontakt din@ErhvervsPartner.dk - Mobil +45 30 46 53 46