Rådgivning i private dispositioner som køb af bolig ændringer i private forhold.

Rådgivning på større investeringer, økonomisk planlægning på penge og på privatøkonomi.
Sparring i større økonomiske ændringer som påvirker din private økonomi.

 

Kontakt din@ErhvervsPartner.dk - Mobil +45 30 46 53 46